Bảng cân đối tài khoản rất quan trọng đối với những ai làm việc bên ngành kế toán. Chúng phải có tính chính xác và thống nhất với nhau. Sau đây là một số mẫu do Bộ Tài Chính cung cấp nhằm giúp chúng ta nắm vững và hiểu rõ hơn.

Download tại đây

Advertisements