Tài liệu tự học Access cơ bản

Tự học Access cơ bản không khó, cơ bản chỉ là bắt đầu từ đâu cho hiệu quả. Khi tự học Access cơ bản bạn nên quan tâm đến hai mảng quan trọng sau đây: một là các công cụ có sẵn và hai là phần lập trình VBA. Đối với nhân viên văn phòng hay dân kế toán thì chỉ cần nghiên cứu và sử dụng hết tối đa những chức năng của các công cụ sẵn có. Khi nào thực sự cần nâng cấp chương trình lên chuyên nghiệp sẽ giải quyết bằng VBA. Cho nên, từ những bước đầu làm quen thì bạn hãy bắt đầu tiếp cận với Access bằng cách khai thác các công cụ sẵn có thông qua tập tài liệu tự học Access cơ bản sau.

Advertisements