Mẫu bảng dự toán chi phí

Mau bang du toan chi phi xây dựng là mẫu hồ sơ dự toán chi phí xây dựng công trình bao gồm: chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công, chi phí chung, chi phí xây dựng trước thuế, chi phí xây dựng sau thuế…Mẫu hồ sơ dự toán này giúp cho chúng ta đánh giá được nguồn lực và nhân lực mà chúng ta đã đầu tư vào mỗi công trình cũng như những hiệu quả gặt hái được từ công trình đó. Sau đây, Vitax sẽ giới thiệu đến các bạn mẫu hồ sơ dự toán chi phí xây dựng công trình giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc dự toán.

Advertisements