Một giao trinh powerpoint bao gồm:

+Giới thiệu PowerPoint và ứng dụng trong dạy học:
– Mục đích sử dụng
– Các tính năng chung
– Một số kỹ năng thuyết trình sử dụng PowerPoint
+Làm quen với PowerPoint
– Giao diện người sử dụng
– Một số khái niệm cơ bản
+Tạo một bài giảng sử dụng PowerPoint
– Tạo bài giảng với sự trợ giúp của PowerPoint
– Tạo các đoạn văn bản có định dạng
– Tạo hình vẽ
– Một số trợ giúp nhằm tăng tính sinh động cho bài giảng
– Kết hợp giữa MS PowerPoint , Word và Excel
+Thực tập

Advertisements