Để giúp các bạn có thể rèn luyện thêm kiến thức của mình về bộ môn kế toán, tài liệu bai tap ke toan dai cuong đã được biên soạn và gửi đến đông đảo bạn đọc. Cuốn sách này bám sát theo cấu trúc chương trình học của môn Kế toán đại cương hay Nguyên lý kế toán. Bên cạnh đó, bài tập kế toán đại cương cũng có bổ sung các câu hỏi trắc nghiệm đi kèm các bài tập tính toán, định khoản truyền thống sẽ giúp người học thuận lợi hơn trong việc tiếp cận các khái niệm trừu tượng của kế toán.

Advertisements